top of page
Search

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐜𝐤𝐨𝐟𝐟 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐈𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 ⛱

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐜𝐤𝐨𝐟𝐟 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐈𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐎𝐮𝐫 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬, 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐎𝐮𝐫 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬

Summer is almost here, Ecombest has begun the summer of 2023 with a meaningful and successful trip to Phu Quoc island.

This trip is an opportunity for our members to share their thoughts and aspirations, eliminating the gap between employees and leaders.

Let's look back at the memorable and emotional moments of Ecombest!

----------- Mùa hè đã đến gần rồi mọi người ơi, nhà Ecombest chúng mình đã mở màn mùa hè năm 2023 với chuyến đi đến Phú Quốc thật ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

Chuyến đi này là dịp để các thành viên cùng nhau chia sẻ thẳng thắn những tâm tư và nguyện vọng, xóa bỏ đi khoảng cách giữa nhân viên và ban lãnh đạo công ty.

Cùng tụi mình nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm xúc của Ecombest thôi nào

#Ecombest #Phuquoc #LifeatEcombest #Kickoffjourney -------------------- 𝐄𝐂𝐎𝐌𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬 - Careers Site: https://www.ecombest.com/jobs - LinkedIn: ECOMBEST LLC - Email: hr@ecombest.com


0 comments
bottom of page